мизия-милк

Дружеството функционира и участва на пазара от 2001 година с богата гама от традиционни български млечни продукти. На базата на изградена фирмена стратегия, корпоративна култура и търговски опит, утвърждава пазарните позиции на разширяващата се продуктова листа. В портфолиото на дружеството са включени 4 марки и около 50 продукта с високо и постоянно качество.