За нас

Дружеството функционира и участва на пазара от 2001 година с богата гама от традиционни български млечни продукти. На базата на изградена фирмена стратегия, корпоративна култура и търговски опит, утвърждава пазарните позиции на разширяващата се продуктова листа. В портфолиото на дружеството са включени 4 марки и около 50 продукта с високо и постоянно качество. Гаранция за високото качество на произвежданите продукти е инвестиционната политика на предприятието в съвременно технологично оборудване, високо квалифициран персонал и екип технолози.

Разширяването на позициите и стремежът за развитие поставиха началото на един нов проект през 2005 година, подкрепен и финансиран от Европейската програма „САПАРД”. Проектът бе първи по рода си в България, резултат от инвестиционната подкрепа бе внедряването на съвременно, високотехнологично и производително оборудване / APV, Primodan, Seital, Danfos / Това доведе до нарастване на капацитета – 120 тона/ден, и модернизиране на съществуващите производства – цех „Кисело мляко” и „Кашкавал”.

Дружеството разполага със собствени транспортни средства за млеко изкупуване и специализирани транспортни средства за доставка на млечни продукти.

През 2013 г. Беше въвeден стандарта по безопасност на храните IFS Food Version 6, а през 2015 г. към гамата от млечни продукти се добавиха и Сирене от краве мляко по БДС и Кашкавал от краве мляко по БДС

Стратегически партньори в развитието са , Лидъл България ЕООД, ЦБА АД, Трънчев ООД, Фикосота ООД и др.

Износ: Основни дестинации са Германия, Англия и Америка