мизия-милк

Дружеството функционира и участва на пазара от 2001 година с богата гама от традиционни български млечни продукти. На базата на изградена фирмена стратегия, корпоративна култура и търговски опит, утвърждава пазарните позиции на разширяващата се продуктова листа. В портфолиото на дружеството са включени 4 марки и около 50 продукта с високо и постоянно качество.

                                         

           

 

ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ

МЯРКА 21.3 „ ИЗВЪНРЕДНО ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА МАЛКИ

И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРИЗНАТИ ГРУПИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ COVID-3“

БЕНЕФИЦИЕНТ: ЕКО ТРАНС ЕООД

ОБЩА СТОЙНОСТ  97 791.00 ЛЕВА

НАЧАЛО: 12.11.2020

КРАЙ: 27.01.2021